Трите жерава

На една поляна седели трима мъдреци, седели си и мъдрували мълчаливо. Минало малко време, после минало много време. По едно време единият мъдрец казал:

– Искам да съм жерав и да летя в небето, да летя…

И замълчал. Другите нищо не отговорили и си седели и мъдрували мълчаливо. Минало малко време, после минало много време и вторият мъдрец казал:

– Аз пък искам да съм два жерава. Единият жерав да лети, а вторият да лети до него и да го гледа как лети.

Отново мълчание. Седели мъдреците, мълчели и мъдрували… Минало малко време, после минало много време. Третият мъдрец казал:

– Аз пък искам да съм три жерава. Едниният жерав да лети, вторият жерав да го гледа как лети, а третият да гледа как втория гледа първия.