Най-красивата

Една двойка се разхождала в центъра и правела впечатление. Мъжът бил строен и привлекателен, с красиво лице. Жената, с която вървял под ръка, била неугледна и грозновата.
Други жени, които минавали по улицата в същото време, видели двойката. Силно учудени от неравностойната им външност, те започнали да ги обсъждат.
– Как е възможно такъв хубав мъж да е с толкова грозна жена? – питали се те на глас.
Изразявали вълнението си твърде шумно, така че двамата ги чули. Жената не реагирала външно. Мъжът обаче спрял, обърнал се към тях и им казал:
– За мен това е най-красивата жена на света.